Öne Çıkan Yayın

Rennes Onur Yürüyüşü

28 Mart 2013 Perşembe

ANAFOD Mevlevi Mukabelesi fotoğraf çekimleri

“ANAFOD Mevlevi Mukabelesi fotoğraf çekimleri” kapsamında Doğan Alpay’ın organizasyonu ile Yenikapı Mevlevihane ziyaretimizi gerçekleştirdik. 

19:30’da başlayacak sema için işten çıkıp Metrobüs ile Cevizlibağ’da inip Minibüslerin olduğu caddeden biraz yürüyünce Fatih Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Mevlevihane’ye vardım. Erken gittiğim için yakınındaki ünlü Merkezefendi köftecisine uğradım ama ne yazık ki o saatte kapalı oluyormuş. Aklınızda olsun da buraya gelmeden önce mutlaka karnınızı doyurun çünkü başka yemek yiyebileceğiniz bir yer yok.

Ben de oturdum bir çay ocağına. Yaşlı bir amca elinde eski kartpostallarla yanıma yanaştı. Fotoğrafa bakmayı çok seviyormuş o yüzden eski kartpostalları biriktiriyormuş. Birlikte aldığı kartpostallara baktık ben de gözleri seçemediği için arkasında halasının yılbaşını, teyzesinin doğum gününü, yeğeninin sünnetini kutlayan insanların mesajlarını okudum. 

Amcayla sohbete dalınca saatin geçtiğini de fark etmedim ve hemen Mevlevihane’ye girdim. Ancak en güzel yerler tutulmuştu. Aşağı katta tripodlu çekime de izin verilmiyor ancak üst katta serbest. Neyse ufak bir aralık bulduk fotoğrafçı arkadaşım Uğur Tufan ile birlikte ve teçhizatı kurduk. 

Mekanın aydınlatması fotoğraf için kötü, ancak yüksek iso’larda çalışabilecek makinelerimiz olduğundan çok da problem yapmadım. 24-105 ve 70 -200mm lenslerim yanımdaydı. Daha geniş bir açı da olsa yukarıdan çok güzel fotoğraflar çıkarmış. 

Mekanın tarihçesini Fatih Üniversitesi’nin sitesinden vereyim;

“ Yenikapı Mevlevihanesi, Sünbül Efendi aracılığıyla Mevleviliğe intisap eden Yeniçeri Katibi Malkoç Mehmed Efendi tarafından inşa edilip 1597 yılı Recep ayında hizmete açılmıştır.

İnşasından kısa bir süre sonra Mevleviliğin İstanbul'daki en önemli merkezi haline gelmiş olan Yenikapı Mevlevihanesi, o dönemlerde hem halk hem de devlet ricali üzerinde etkili olmuş, açılışında devrin sadrazamı Mehmed Paşa, Yeniçeri Ağası Tırnakçı Hasan Ağa vs. tarikat şeyhleri hazır bulunmuş, gösterişli bir törenle açılmıştır. Binanın ilk müştemilatı semahane, mescid ve 18 adet derviş hücresinden oluşmaktaydı.

İstanbul'un beş önemli Mevlevihanesi’nden biri olan Yenikapı Mevlevihanesi, tarikat mensuplarınca “âsitâne” olarak adlandırılmıştır. Yenikapı Mevlevihanesi, Osmanlı tekke mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan güzel bir örnektir. İsmini bugün "Mevlânâkapı" olarak bilinen sur kapısından almıştır.”

19:30’da başlayan gösteri 21:00’da sona erdi. Fotoğraf çekmenin en kötü yanı fotoğrafla uğraşırken yaşadığınız anın tadını çıkaramamanız. Aşağıda semazenler, yukarıda müzisyenler kendilerini başka bir boyuta göndermişken biz fotoğrafla uğraşmaktan ne olup bittiğini bile anlayamadık. Bir kez daha gidip sadece semanın büyüsüne kendimi kaptırmayı düşünüyorum. Şimdilik sizleri çektiğim karelerle baş başa bırakayım. 
Daha fazla fotoğrafa her zamanki gibi google + 'dan ulaşabilirsiniz.

Semahane Giriş Kitabesi

Olmuşdu bundan akdem virân bu asitâne
Tecdîdi oldu mülhem kalb-i şeh-i cihane
Dergâh-ı Mürşid-i Rûm olsun mu lâne-i bûm
Etmişti çerh-i meş’ûm mürgâne aşiyâne
Mollaya hürmet etti tevsie himmet etti
Hakkâ kerâmet etti ol hüsrev-i yegâne
Mahmud Hân-ı agâh yani halifetullah
Devrinde bunca dergâh fetholdu aşikâne
Tevs-i mülk-i devlet etmektir anda hikmet
Zira hümây-ı himmet ahdında bulda lane
Aldı semâğzenler meydanını erenler
Pervâne der görenler döndükçe yâne yâne
Hurşîd kaldı bîtab yandı yanında mehtâb
Kandil-i bâb ü mihrâb fer verdi farkdâne
Şems anda mevlevîdir tennûre pertevidir
Bir sırr-ı mânevîdir kim çıkmış asmâne
Bahre dönüb bu meydan mevc urdu mağz-ı Kur’an
Daldı niheng-i irfân deryây-ı bigirâne
Mıtrıb çalub nevây-ı yâd ile kutb-ı nâyı
Peyveste kıl duây-ı âmin kudsiyâne
Döndükçe çerh-i gerdân dönsün anınla devrân
Mahzar olub o hâkan eltâf-ı müsteâne
Envâr-ı Şems-i Tebriz tarihim etdi lebrîz
Devr-i Semâya döndü bâb-ı semâğhâne

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder